Zeolity

Vznik

Zeolity vznikají v teplotním rozsahu 4 až 40°C tam, kde vodní roztoky působí na silné vrstvy nezpevněného pyroklastického materiálu nebo tufových láv; i za zvýšených teplot - 50 - 250°C (občas 400 - 650°C) uvnitř pomalu chladnoucích vulkanických lávových proudů, v pegmatitech a v miarolitických dutinách, na hydrotermálních žilách, v důsledku regionální i kontaktní metamorfózy, diageneze, a analcim může být dokonce primárním nerostem krystalizujícím nikoli až ze zbytkových či odvozených roztoků jako jiné zeolity ale přímo z magmatu. Krystalují na stěnách dutin a trhlin a impregnují matečnou horninu, přičemž zatlačují živce a jejich zástupce.

Poslední aktualizace: 19.4.2005; © Pavel Brych